Barcelona Film Commission

Barcelona Film Commission és un servei que l’Ajuntament de Barcelona, a través de l’Institut de Cultura de Barcelona, posa a disposició del sector audiovisual per a ajudar-lo a filmar a la ciutat. Ofereixen assessorament a les produccions i actuen d’intermediaris entre aquestes i els diferents departaments de l’Administració pública. L’objectiu és tramitar els permisos de rodatge i sol·licitar l’exempció i/o la reducció de taxes per a produccions de tipus no publicitari a la ciutat de Barcelona. A més, organitzen reunions de coordinació de preparació dels rodatges a Barcelona i ofereixen, a través del seu web, una base de dades d’empreses i professionals de l’audiovisual a Catalunya, així com de localitzacions arreu del territori.

www.bcncatfilmcommission.com 
filmcommission@bcn.cat
934 548 066