Col·legi Professional de l’Audiovisual de Catalunya

El Col·legi Professional de l’Audiovisual de Catalunya vol ser, en primer lloc, una eina de debat, de reflexió i de defensa del sector audiovisual del nostre país. A més, també vol oferir a tots els col·legiats, com a persones físiques, un seguit d’avantatges de caràcter jurídic, econòmic, professional i de serveis vinculats al sector audiovisual i derivats. Un dels compromisos d’aquesta organització també és vetllar per la formació continuada i reciclatge dels professionals del sector. Per això organitzen congressos, seminaris, jornades, debats, conferències, i col·loquis vinculats als interessos dels diferents àmbits professionals.

https://www.cpac.cat/
info@cpac.cat
Tel. 93 265 81 94