FX Animation

FX Animation Barcelona 3D & Film School presumeix d’una clara visió de formació per al futur. La seva feina està centrada en un model educatiu que s’adapta als nous perfils d’estudiants del segle XXI i, per tant, donen resposta a nous llocs de feina requerits per la indústria. Aposten per potenciar la creativitat, el lideratge, la feina en equip, la formació tècnica, la capacitat crítica i l’autosuficiència dels seus alumnes. El mètode pedagògic de FX Animation i d’innovació en la formació té un 99% d’inserció laboral tant a nivell nacional com internacional.

www.fxanimation.es
info@fxanimation.es
Tel. 934 814 391