MAC Sessió

En aquest espai podeu visionar el nou format que ha engegat el MAC aquest 2021. Es tracta d’una sessió personalitzada per empresa amb presència d’un presentador o moderador.