Neovideo Digital

Neovideo és una empresa importadora d’equipament i software per al sector audiovisual. La seva experiència és mixta, audiovisual i informàtica, perquè són nadius digitals.

En concret, cobreixen els àmbits d’àudio, vídeo, broadcast i cinema digital, entre d’altres. A més, tenen un ampli coneixement en transmissió sense fil, emmagatzematge de dades a disc, LTO, Cloud i nous formats. Neovideo acompanya al distribuïdor des de fa 20 anys i té 28 anys d’experiència al sector.

http://www.neovideo.es
info@neovideo.es
Tel. 935 946 539