Universitat Oberta de Catalunya

La UOC és una universitat en línia de gestió privada que s’orienta a la formació i a la recerca sobre la societat del coneixement. El seu model educatiu es basa en la personalització i l’acompanyament de l’estudiant mitjançant l’aprenentatge online. La seva oferta acadèmica inclou: graus, màsters, estudis de postgrau, especialitzacions, seminaris, cursos, assignatures per a cursar lliurement, cursos d’idiomes i programes de doctorat. Forma part de la Xarxa Vices d’Universitats, que integra centres que imparteixen cursos en llengua catalana. I tot i ser jurídicament privada, també és membre de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques i de l’European Universities Association. L’Internet Interdisciplinary Institute (IN3), l’eLearn Center (eLC) i l’eHealth Center són els tres centres de recerca de la UOC.