VSN

VSN és una companyia d’alta tecnologia especialitzada en el disseny de solucions avançades per a la indústria broadcast i media. Els seus més de 30 anys d’experiència, els han servit per sobrepassar el miler de clients a tot el món. Ofereixen solucions per resoldre les necessitats d’empreses i entitats en entorns de creació, gestió i distribució de continguts. 
Amb les eines software de VSN, les empreses audiovisuals aconsegueixen controlar les seves activitats, reduir les ineficiències, automatitzar els processos i millorar les integracions entre els diferents departaments i sistemes.

vsn-tv.com/es
marketing@vsn.es
Tel. 937 349 970