VSN

VSN és una companyia d’alta tecnologia amb presència global que s’especialitza en el disseny de solucions avançades a la indústria del broadcast i els media. Ofereix solucions per resoldre les necessitats en entorns de creació, gestió i distribució de continguts audiovisuals. Aquest any repeteix al MAC i mostrarà les seves principals solucions a la fira.

L’empresa hi presentarà el seu producte estrella de gestió de continguts audiovisuals, VSNExplorer MAM, una solució que evoluciona de manera constant per adaptar-se a les necessitats dels seus clients. Com amb VSN NewsConnect, un plugin web, permet afegir les capacitats de VSNExplorer MAM dins dels sistemes de notícies (NRCS) i que interactuïn amb els sistemes gràfics. D’aquesta manera, permet als periodistes crear les seves notícies des d’una única interfície. VSNOne TV és la solució integrada per a l’automatizació de la continuïtat.

vsn-tv.com/es
marketing@vsn.es
Tel. 937 349 970