Objectius del MAC LAB

Els objectius del Laboratori del MAC són:

– Fomentar el desenvolupament de projectes innovadors.

– Millorar la competitivitat dels professionals del sector audiovisual català.

– Potenciar la prospecció i anàlisi sectorial.

– Fomentar la relació amb entitats d’altres sectors i territoris.

– Impulsar el desenvolupament de projectes estratègics sectorials.