Estructura del MAC LAB

El Laboratori del MAC està estructurat en quatre àrees diferents:

– Àrea de Desenvolupament: finançament i mentories

– Àrea de Formació

– Àrea de Recerca i Innovació

– Àrea de Residència i incubació

Àrea de Desenvolupament: finançament i mentories


La dinàmica d’aquesta àrea consisteix a crear iniciatives que fomenten l’existència de línies de finançament i mentoria de produccions audiovisuals especialitzades a l’àmbit de la proximitat.

Les accions de l’àrea consisteixen a impulsar processos de selecció de projectes especialitzats en els àmbits de la preproducció, producció i distribució de continguts audiovisuals, acompanyats de programes de seguiment i mentoria.

Un cop testat, la iniciativa (la convocatòria) forma part de la programació estàndard del MAC certamen.

Aquest és el cas de la posada en marxa del projecte de selecció pitchings de formats d’àudio vinculats a l’àmbit local 2023 que a l’edició 2024 ja forma part de la programació estàndard. 

Àrea de Formació


Àrea que agrupa les accions de formació (key notes, ponències, cursos i tallers) del MAC que tenen per objectiu divulgar i formar als professionals del sector en les novetats sectorials.

Es tracta d’un espai de formació contínua o reciclatge de perfils laborals que permet als professionals de la comunicació de proximitat actualitzar les seves habilitats professionals i estar actualitzats sobre les novetats del sector.

Àrea de Recerca i Innovació


Àrea de prospecció i diagnosis d’aspectes clau del sector audiovisual, posant especial èmfasi al factor de la proximitat.  L’àrea combina les sessions de treball sobre aspectes clau amb els showcases de projectes singulars i la participació en estudis de prospectiva sectorial.

Les sessions de treball i showcases tenen per objectiu mostrar projectes que milloren processos vinculats en el món dels mitjans de proximitat, com són els que estan vinculats a les novetats tecnològiques; noves narratives;  la gestió de drets; de dades; de processos d’automatitzacions o d’estudi d’audiències/impacte de l’activitat.

A l’edició 2023, s’inicià un procés de disseny d’un nou sistema d’indicadors de l’impacte del sector.

A l’àmbit de la recerca,  s’hi agrupen els processos de participació en estudis sectorials com són el  model de plataformes OTT i agregadors d’àudio elaborat per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) o la col·laboració en la planificació de les activitats de la Càtedra de futurs de l’audiovisual de la Universitat Pompeu Fabra (UPF).

Àrea de Residència i Incubació


Nova àrea del MAC LAB que neix el 2024 fruit de la col·laboració entre el MAC i el Centre Audiovisual de Roca Umbert Fàbrica de les Arts de Granollers.

El programa de residències i incubació de projectes òpera prima consisteix en cofinançar i acompanyar projectes novells vinculats a la comunicació de proximitat de tots els àmbits (producció, distribució, explotació de continguts).

La convocatòria està adreçada a professionals novells o estudiants de darrer curs de l’àmbit audiovisual (universitari i preuniversitari).