Punt de trobada

Espai que agrupa les activitats que fomenten la relació entre els agents del sector. Aquestes trobades poden ser a porta tancada o públiques.

L’edició 2023 del MAC va acollir les trobades de mitjans de la Xarxa Audiovisual Local (XAL); reunions de la Federació de Mitjans Locals de Catalunya (FMCLCat) i les presentacions de la nova associació d’empreses de producció d’àudio Espai Sonor i les novetats de l’arxiu sonor de la ràdio a Catalunya. Així mateix, va disposar d’un espai de reflexió sobre la Llei de comunicació audiovisual per part de la Direcció General de Mitjans de la Generalitat i un espai de presentacions dels projectes Next Generation seleccionats en la crida d’ecosistemes digitals del Govern d’Espanya.